Vår Energi og Petro Arctic inviterer til leverandørdag i byen

Vår Energi inviterte nylig til samarbeid med Petro Arctic til leverandørdag i Hammerfest.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]


– Vår Energi ønsker å møte nordnorsk leverandørindustri for informasjon og dialog, sier Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi og Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic i en pressemelding.

På møtet ønsket oljeselskapet fortelle hvordan de arbeider med sin kontraktsportefølje, og de ønsket å informere hvordan kontraktsporteføljen i selskapet er satt sammen etter fusjonen, og si litt hvilke fokusområder de vil ha på kort og lang sikt.

Industrikoordinator Kaj Gunnar Dahl hos Vår Energi viser til en rapport som nylig er publisert, som viser til at Goliat gir betydelige ringvirkninger i regionen. – Det leveres varer og tjenester fra nordnorske leverandører for ca. 430 millioner kroner per år, sier han. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Rapport fra NORCE

– Vi håper vi med denne dagen får samlet leverandørindustrien for å gi et bilde av vårt fokus på nord og leverandørklyngen som er etablerti regionen, sier Annethe Gjerde, Contracts & Procurement Manager for operations i Vår Energi.

Selskapet mener de har et sterkt fokus på nordnorske leveranser, og varsler  klare ambisjoner om å opprettholde godt samarbeid med nordnorsk leverandørindustri.

– En rapport fra NORCE som nylig er publisert viser at driften fra Goliat gir betydelige ringvirkninger i regionen. Rapporten viser at aktiviteten fra Goliat sysselsetter rundt 500 personer årlig i Finnmark, og at det leveres varer og tjenester fra nordnorske leverandører for ca. 430 mill. NOK pr. år. Vi arbeider hele tiden med å se på muligheter for å øke andelen nordnorske leveranser, og det er derfor viktig for oss å etablere møteplasser som dette for å bli ennå bedre kjent med leverandørindustrien i nord, sier industrikoordinator Kaj Gunnar Dahl hos Vår Energi.

Prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen hos Petro Arctic er glad for at selskapet Vår Energi arbeider aktivt og målrettet for å øke andelen av nordnorske leveranser.

– Veldig fornøyd med tallene

– Vi Petro Arctic er glade på vegne av våre medlemmer at Vår Energi arbeider aktivt og målrettet for å øke andelen av nordnorske leveranser i forbindelse med sin aktivitet i landsdelen, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic.

Ifølge Petro Arctic er dette en trend de har sett gjennom mange år, og Kivijervi Jonassen påpeker at de er veldig fornøyd med å få tallfestet disse resultatene i NORCE-rapporten om regionale ringvirkninger.

Det lokale olje og gassforumet, som er etablert her, vil også på møtet presentere den voksende lokale leverandørklyngen. Her fra et møte i mars hvor blant annet Jan Tore Kvalnes (t.v.), ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Marianne Sivertsen Næss deltok på.

Lokalt olje- og gassforum

Hammerfest Olje- og Gassforum Hammerfest vil på møtet presentere den voksende leverandørklyngen som er etablert i regionen, og vil ifølge prosjektdirektøren si litt om hvilken kompetanse og kapasitet som kan tilbys lokalt.

– For de av leverandørene som ønsker vil det også bli mulighet til å booke 1:1 møter med representanter fra Vår Energi, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen, som oppfordrer alle medlemmene som ønsker å levere til Goliat eller andre av oljeselskapet installasjoner på norsk sokkel, om å komme og delt på leverandørdagen torsdag 23. mai.

– Kom og avtal møte for å presenter din virksomhet for relevant anskaffelsespersonell i selskapet, sier Kivijervi Jonassen.

I mars var daglig leder Bengt Holmgren fra Hammerfest Industriservice og presenterte for olje og gassforumet hva hans bedrift har fått av kontrakter hos olje- og gassindustrien.