Stein Tore og Espen inviterer til «tek-dag» på Melkøya

Et av de første arrangementene den nye lederen av Olje- og gassforum, Stein Tore Bergheim inviterer til, er teknologidagen på Melkøya. Et årlig arrangement, som i år blant annet skal gi lokale bedrifter innblikk i ny teknologi – som Equinor har tatt i bruk.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]


– Dette er et årlig arrangement hos Eqinor på Melkøya, og er et samarbeid mellom oljeselskapet, Olje- og gassforum og Hammerfest Næringsforening, forteller nyvalgt leder Stein Tore Bergheim hos Olje- og gassforum, som består av over hundre lokale leverandørbedrifter.

Han og direktør Espen Hansen hos næringsforeningen forteller at på teknologidagen vil deltakerne få informasjon om ny teknologi, som Equinor har tatt i bruk på Melkøya. Blant annet bruk av drone til lagertelling.

Flyr drone på Melkøya

– I stedet for at ansatte skal klatre opp og ned i hyller. Så flyr man drone. I tillegg blir beredskaps- og ulykkeshåndtering tema, forklarer direktør Espen Hansen hos Hammerfest Næringsforening, som oppfordrer sine medlemsbedrifter til å sette av 12. juni til lunsj og noen timer på Melkøya.

– Teknologidagen ble godt besøkt i fjor. Det visste seg å være stor interesse for dette, og det er interessant for lokale leverandører å få et innblikk i og en oppdatering på hvilken ny teknologi som blir tatt i bruk på Melkøya, fortsetter direktør Espen Hansen, som oppfordrer interesserte til å melde seg på.

– Dette er en fint avbrekk i hverdagen, og bedriftene får ingen faktura i ettertid. Dette er helt gratis, påpeker direktør Espen Hansen hos næringsforeninga.

– Dette er et fint avbrekk i hverdagen, mener Stein Tore Bergheim (t.v.) og Espen Hansen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Starter dagen med lunsj

– Vi byr på lunsj klokken 11.30 og holder på til klokken 15.30. Det er bare å registrere seg og å møte opp på Meland. Derfra har vi ordnet med buss, forklarer Espen Hansen.

Den nyvalgte lederen for Olje- og gassforumet, Stein Tore Bergheim, har siden den lokale «leverandørklyngen» ble startet opp deltatt på foreningens møter og aktiviteter. I år takket han altså ja til å lede forumet.

– Forumet har vist seg å være en viktig møteplass for lokale bedrifter, sier Stein Tore Bergheim, som til daglig selv jobber som avdelingsleder hos bedriften SAR.

– Med Olje- og gassforumet blir bedriftene mer synlig, og forumet viser det brede omfanget vi har av leverandørbedrifter i området, sier Stein Tore Bergheim, og peker på teknologidagen som et godt eksempel.