Melkøya peker seg ut som billigste alternativ for ilandføring av mer gass

Gassco, som er operatør av det norske transportsystemet for naturgass, peker i ny rapport på Melkøya som billigste alternativ for ilandføring også av gass som ikke er en del av ressursene til Snøhvit og Hammerfest LNG.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]


Mandag overrekte  administrerende direktør Frode Leversund hos Gassco rapporten til olje- og energiminister Sylvi Listhaug, som viser en rekke alternativer som er vurdert. Deriblant økt kapasitet på LNG-anlegget på Melkøya og eksportkapasitet med LNG-skip eller rør.

– Det kan være store verdier i å utvikle gassressursene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utvikling av ny gassinfrastruktur i Barentshavet krever samhandling på tvers av utvinningstillatelser og det er derfor viktig å videreføre det utstrakte samarbeidet mellom aktørene i Barentshavet, sier administrerende direktør Frode Leversund i en pressemelding.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (FrP) fikk mandag rapporten hos administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund. Foto: Gassco

– Flere gasstransportalternativer

Selskapet mener at analysene i rapporten gir et grundig og oppdatert faktagrunnlag for videre arbeid i regionen.

Det pekes på at analysene viser at flere gasstransportalternativer også kan være lønnsomme basert på kun påviste ressurser, og dersom en også inkluderer uoppdagede ressurser, vil også større løsninger bli lønsomme.

– En viktig bidragsyter til lønnsomhet er at gasstransportløsninger for naturgass som kommer som følge av oljeproduksjon, tilrettelegger for optimal reservoarutvikling på feltene og bidrar til hurtig og høy samfunnsøkonomisk avkastning, mener man.

– Kan bidra til en sterkere giv for å lete

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med et stort antall industrielle aktører samt Oljedirektoratet (OD).

– Økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av den gassen som allerede er funnet. Ny infrastruktur kan også bidra til en sterkere giv for å lete mer i Barentshavet sør, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Ifølge Gassco-direktøren vil rapporten kunne brukes som grunnlag for å modne frem prosjekter for økt gasstransportkapasitet fra Barentshavet, og at de sammen med de kommersielle aktørene vil ta dette arbeidet videre.

– Dette kan dette kan føre til ny gasseksport fra Barentshavet allerede fra 2028, skriver Petro Arctic i en uttalelse om rapporten. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Ny gasseksport fra 2028

Petro Arctic skriver etter at rapporten er overlevert olje- og energiministeren at dette kan føre til ny gasseksport fra Barentshavet allerede fra 2028.

─ Dette er gode nyheter for mer aktivitet i nord. LNG anlegget på Melkøya er landsdelens største industribedrift, og et synlig bevis på at gassressursene i nord kan bidra til store ringvirkninger på land i Nord-Norge, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver på eget nettsted.

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

Her sier han at på vegne av medlemsbedriftene til Petro Arctic så håper han at denne rapporten kan bidra til en fortsatt positiv petroleumsutvikling i nord, og legger til at ikke minst handler dette om hvordan mer leting og nye funn i Barentshavet kan bidra til ytterligere ringvirkninger i landsdelen.

Petro Arctic-direktøren peker også på at når rapporten nå med tydelighet viser at flere gasstransportalternativer kan være lønnsomme basert på de ressursene som i dag allerede er påvist, har han ingen problemer med å stille seg bak oljedirektør Ingrid Sølvberg som har uttalt at økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av gassen som allerede er funnet.

Annonse:

Annonse

 

Ikke glem å få med deg ukens avis som kommer ut onsdag:

Avisa finner du på butikker og kiosker i Hammerfest, Kvalsund og på Skaidi, og blir også tilgjengelig digitalt.