Laster på undervannsstrukturer til Johan Castberg-feltet

Nå ligger skipet «Normand Vision» ved Polarbase for å hente installasjoner, som skal monteres på havbunnen ute på Johan Castberg-feltet.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]


Disse kalles ITS (integrated template structure), som brønnene bores gjennom. To av ITS-ene skal til feltet Askeladd, mens totalt seks skal fraktes og installeres på havbunnen til Johan Castberg, etter det avisa Hammerfestingen forstår.

Strukturene er laget i Sandnessjøen, Egersund og i Polen, og alle har blitt fraktet til Polarbase i Hammerfest for lagring og videre transport til feltene.

Det er disse installasjonene som monteres på havbunnen på Johan Castberg-feltet. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Det er selskapet Ocean Installer, som har hovedkontrakten med oljeselskapet Equinor når det kommer til undervannsstrukturene og fortøyning av produksjonsfartøyet.

Ocean Installer er en norsk undervannsentreprenør som har hovedkontor i Stavanger med kontorer i Aberdeen, Houston, Perth, Dubai og Shenzhen.

Les mer om det norske selskapet her.

Ga kontrakt på rør til HIS

Det norske selskapet leverer hele spekteret av undersjøiske tjenester innen EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation), og har kompetanse innenfor segmentet SURF (Subsea structures, Umbilicals, Risers, Flowlines).

Blant annet har det lokale selskapet Hammerfest Industriservice fått kontrakt hos nettopp Ocean Installer på fabrikasjon av undervannsrør til Johan Castberg og Askeladd-feltene.

Les også: Produserer undervannsrør på Polarbase

Lokalt på Polarbase skal det altså produseres spooler, og når denne jobben starter har daglig leder Bengt Holmgren tidligere sagt til avisa Hammerfestingen at det er snakk om rundt 70 båtanløp som vil gi mye arbeid lokalt.

I tillegg vil også Ocean Installer, som altså har hovedjobben på Johan Castberg og også et betydelig oppdrag på Askeladd, ha behov for forskjellige typer varer og tjenester lokalt i Hammerfest, mens jobben pågår de neste årene.

«NORMAND VISION» et subsea fartøy, som eies av rederiet Solstad Shipping. Foto: Bjørn Egil Jakobsen


Her har lasten kommet om bord, og skipet er klar for Johan Castberg-feltet. Foto: Bjørn Egil Jakobsen