Her får Hammerfest to oljebaser side om side

Hele det gamle boligområdet i Leirvika er jevnet med jorda. Bare det gamle fiskebruket står igjen.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]


For anleggsarbeiderne hos Tore Løkke AS jobber på spreng i Leirvika med å forvandle området, som tidligere ble brukt til boliger og fiskebruk, til en gods- og oljebase. En oljebase som skal stå klar allerede i løpet av 1. kvartal neste år.

På bakketoppen og nedover mot sjøen sto det flere hus, og rett bak det gamle fiskebruket leilighetsbygg. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

I vinter har det ikke vært uvanlig for arbeiderne som jobber i Leirvika å høre «oi, her går det unna!», når gjester er på besøk. Når du ser på bildene derfra så skjønner man hvorfor.

– Vi startet 5. desember i fjor, og tre måneder senere har vi tatt ut og sprengt vekk ca. 124.000 kubikk fjell, fortalte anleggsleder Dag Haapnes hos Tore Løkke AS i midten av mars.

Nå har de kommet enda lenger, og allerede om et års tid skal ASCO Hammerfest base være operativ på området i Leirvika, som ligger rett ved siden av Polarbase, og dermed har Hammerfest to baser ved siden av hverandre som skal betjene de ulike aktørene.

Anleggsleder Dag Haapnes hos Tore Løkke AS forteller at anleggsarbeidet startet 5. desember 2018. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Vi tenker at vi er på plass i løpet av 1. kvartal 2020, forteller ASCOs basesjef i Hammerfest, Tom Eirik Lysmen Jakobsen.

Ut på sensommeren i år og utøver høsten skal i alle fall den første kaia bygges og skal stå ferdig til flyttesjauet fra Fuglenes kan starte.

Får 70 mål til terminal og base
For selv tankene, og utstyr, som i dag står på baseområdet ved gamle Nordbase, skal være med på flyttelasset til Leirvika. Altså flyttes på lektere/båt.

Byggherre på området er Hammerfest havn KF, og havnekaptein Jon Helge Løkke forteller at når det nye terminal- og baseområde er ferdig har de 70 mål til rådighet.

– Så det gjenstår enda litt til sprenging og graving, erkjenner havnekaptein Jon Helge Løkke da vi var og så på tomta i midten av mars.

Basesjef Tom Eirik Lysmen Jakobsen fra ASCO (f.v.), havnekaptein Jon Helge Løkke fra Hammerfest havn KF, og anleggsleder Dag Haapnes hos entreprenøren Tore Løkke AS på anleggsområdet. Bildet er tatt i midten av mars. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Anleggslederen peker opp i fjellsida noe til venstre for krateret etter bolighusene, og i retning Gagama Elektro.

– Der oppe, mellom de to strømstolpene du ser der oppe skal vi skjære oss ned, sier anleggsleder Dag Haapnes, som har rundt 20 mann i arbeid for å sprenge fjell, flytte masser og fylle ut i sjøen.

– Vi har 13 maskiner i sving, forteller han, og legger til at dem har kjøpt noen tjenester fra lokale leverandører.

– Trengte å få bygd fort
Havnekaptein Jon Helge Løkke erkjenner at han har fått spørsmål om hvorfor man har hentet entreprenør utenfra, men sier at en av kriteriene var tidsaspektet. For man trenger å få bygd ut baseområdet fort.

– Lokale entreprenører har ikke hatt kapasitet, og en viktig premiss var å få basen ferdig bygd til det neste store prosjektet Johan Castberg kommer, sier havnekapteinen, og peker på at også ASCO har viktige kontrakter som generer aktivitet i Hammerfest.

Rett før påske kom oljeplattformen «West Hercules» og la seg til kai ved Polarbase. Når Asco-basen står ferdig har Hammerfest to baser side om side. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Per nå har vi kontrakter med Lundin og OMV, og vi har Transocean. I tillegg er det flere kontrakter i spill og vi jobber med flere kunder som vi ikke kan navngi nå, forteller basesjef Tom Eirik Lysmen Jakobsen til lokalavisa Hammerfestingen.

Han tror kombinasjonen base og Hammerfest Terminalen vil gi synergieffekter.

Entreprenøren ferdig i oktober
– Jeg tror dette vil gagne hele området, sier basesjefen i det også anleggsleder Stein Gunnar Rønningsbakk og formann Ole Tobias Grønhaug kommer inn på spisemessa i lokalene som tidligere var fiskebruk.

Ifølge mannskapene til Tore Løkke AS skal de etter tidsskjemaet være ferdig med sin del av jobben den 26. oktober. Da skal området være asfaltert og kaia være påbegynt, og innflyttingsklart for ASCO en gang i løpet av første kvartal 2020.

Anleggsleder Dag Haapnes (f.v.), anleggsleder Stein Gunnar Rønningsbakk og formann Ole Tobias Grønhaug hos entreprenøren Tore Løkke AS. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Dato for flytting er ikke satt. Det er fordi vi er avhengig av kaia, forklarer havnekaptein Jon Helge Løkke, og ser utover utfyllingen i sjøen nedenfor det gamle fiskebruket.

– Det neste må være flyplass
– Det neste dere må få bygget i Hammerfest er ny flyplass, skyter anleggsleder Dag Haapnes inn, og varsler at de er klar med maskiner og mannskaper om Avinor vil.

– Vi har bygd flyplass i Båtsfjord, i Førde og i Mosjøen to ganger. Vi har forlenget flyplassen på Ørlandet. Så det kan vi, smiler han.

For alle miljøer innen olje- og gassektoren, så vel som byens innbyggere, er klar på at en ny flyplass er en viktig brikke å få på plass i Hammerfest.

Foto: Bjørn Egil Jakobsen