Hasvik ønsket seg Goliat og fjellhall fyllt med olje, men slik gikk det ikke…

Nordoil Caverns AS, som var eid av Baroil AS, Hammerfest havn og Hasvik kommune, ville ilandføre oljen fra Goliat til en fjellhall på Sørøya. Ordfører Eva D. Husby (Ap) havnet rett inn planene da hun i oktober 2007 tok over som ordfører i Hasvik.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
[email protected]

Selskapet Nordoil Caverns AS ble stiftet i 2006, og bak Baroil AS sto det flere store industrielle og finansielle aktører. Selskapets formål var å bygge og drive lagerhaller for olje og omlastingshavn for tankskip.

Planene var store, og lille Hasvik kommune hadde kunnet bli svært sentral, men slik gikk det ikke.

– Vi hadde et utall møter med oljeselskapene, med politikere på regionalt og nasjonal nivå, konsulenter og selskap som ville selge seg inn med sine prosjekter, minnes ordfører Eva D. Husby i Hasvik. Foto: Privat

Hadde håp, krav og forventninger

– Jeg ble ordfører midt oppi den pågående prosessen for å få avledet aktiviteten av Goliat-utbyggingen også i influenskommunene Måsøy, Nordkapp og Hasvik, forteller Hasvik-ordfører Eva D. Husby.

Hun legger ikke skjul på at Hasvik hadde et reelt håp, krav og forventninger til at det skulle bli aktivitet i kommunen i forbindelse med etableringen av Goliat like utenfor kommunegrensa.

Utall møter regionalt og nasjonalt

– Vi hadde et utall møter med oljeselskapene, med politikere på regionalt og nasjonal nivå, konsulenter og selskap som ville selge seg inn med sine prosjekter, minnes ordfører Eva D. Husby, og innrømmer at man selvsagt var skuffet i Hasvik over at man ikke fikk den næringsetableringen man hadde håpet på.

For selv om mange mente at ilandføring ville gi den beste utnyttelsen, var minst miljøutfordrende, ville kunne gi de største samfunnsmessige ringvirkningene, gikk det ikke slik.

Hadde mer en femti oljemøter

– Det var ei krevende tid som ordfører – i krysspresset mellom ønsker og forventninger vi hadde lokalt, både innbyggerne og politikere – og møter med oljeselskap og mulige etablerere, innrømmer ordføreren, og legger til at hun hadde mer enn femti ulike «oljeavlede møter» bare de to første årene som ordfører.

– Dette var hovedfokus – og jeg brukte mye tid, penger og energi på denne reise-og møteaktiviteten, sier hun, men det gikk ikke slik man hadde håpet og sett for seg.
FPSO-løsning, altså den oransje Goliat-flyteren som vi kjenner, ble valgt.

Godtok ikke bare et lager

– Vi kunne ikke godta å sitte igjen med et «vinterisolert lager for oljevernutstyr nedi fjæra» som jeg sa i kampens hete, sier Eva D. Husby, som også var aktiv i «Goliat-gruppa» som besto av ordførerne fra Hasvik, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, samt representanter fra oljeselskapet ENI.

– Det ble iverksatt et målrettet arbeid for å få til det vi kalte oljeavledet aktivitet, sier hun, og påpeker at for henne som ordfører
var det viktig å få til en trygg og sikker oljevernberedskap som ikke bare ivaretok det beredskapsmessige, men som også involverte personer fra kommunen vår.

Opprettelsen av oljevernberedskap

– Den løsningen man endte opp med lokal beredskapspersonell og bruk av fiskeflåten er god. Det ble utviklet et nytt system for den kystnære oljevernberedskapen, med sterk involvering av den lokale fiskeflåten og opprettelse av NOFO-depot i Måsøy og Hasvik, mener ordfører Eva D. Husby.

I tillegg peker hun på at den lokale kompetansen, kombinert med årlige faglig påfyll for mannskapet, gjør at man har fått en solid kompetanse og mannskapsbase i alle de tre influenskommunene.

Fikk kompetansesenter

Ordføreren legger heller ikke skjul på at desentralisert kompetanseheving, i tillegg til oljevernberedskap, er en av hennes viktige «kampsaker».

– Opprinnelig arbeidet Hasvik kommune sammen med de andre influenskommunene for å få til desentraliserte tiltak for å få folk til å jobbe offshore. Dette ble etterhvert endret til å bygge opp digitale klasserom, hvor man kan ta desentralisert utdanning uansett hvilken retning man ønsker å satse, fortsetter ordføreren, og går inn på å fortelle om Kompetansesenteret kommunen har fått.

Eni Norge ga en million kroner

– Det digitalt klasserom som ble åpnet i Gammelskolen i Breivikbotn i januar 2014 var og er fortsatt viktig for oss her i Hasvik. Med det store desentraliserte tilbudet som finnes er det ikke lenger geografiske begrensninger for hvilken utdanning man kan ta, sier hun.

I det digitale klasserommet ble det investert 1,5 millioner kroner, og av dette gikk oljeselskapet inn med en million kroner til topp moderne utstyr. Selv brukte kommunen en halvmillion kroner på å oppgradere lokalene.

– Vi fikk ikke alt det vi håpet på av oljeeventyret – langt derifra. Dette var en erkjennelse vi måtte ta inn over oss her i Hasvik, slår ordføreren fast i dag.

Ble ikke «oljekommunen Hasvik»

Hun legger til at man på et tidspunkt også måtte erkjente at de ikke ville bli «oljekommunen Hasvik», men fortsette som fiskerikommunen Hasvik – i storfisken rike.

– Det er vårt fokus – å bygge opp rundt de naturgitte fortrinn vi har med vår geografisk beliggenhet, nært rike fiskefelt, sier hun, og kan fortelle at det går bra i Hasvik uten de store aktivitetene fra oljeindustrien.

– Fiskeri er grunnpilarene i samfunnet – bygd opp rundt kystflåten som leverer timefersk kvalitetsfisk til anleggene eid av Negård og Lerøy, forteller hun.

Oppdrett og smoltanlegg

I tillegg er oppdrett også en viktig del av næringsvirksomheten ute på Sørøya.

– NRS har etablert oppdrettsanlegg i Dønnesfjord. Grieg og NRS har et landbasert smoltanlegg på Hasvik. Cermaq skal etablere to anlegg i kommunen i løpet av inneværende år, forklarer ordføreren.

I tillegg trekker hun stolt fram at man nå er klar for utbyggingen av Dønnesfjord Vindpark, som skal starte denne våren, og som også er en sak Hasvik har jobbet lenge med.

– Vi må heller ikke glemme reiselivssatsingen «Storfiskens rike», som har tatt helt av, sier ordfører Eva D. Husby. Her det nye anlegget til Bigfish i Hasvik (Hasvik hotell). Foto: Vidar Hoel

Reiselivssatsingen «Storfiskens rike»

– Vi må heller ikke glemme reiselivssatsingen «Storfiskens rike», som har tatt helt av. Fra tusen gjestedøgn i 2003 er det nå ca 60.000 gjestedøgn pr år. Reiselivet er nå den nest største næringer etter fiskeri her hos oss, forteller Hasvik-ordføreren, som også ønsker 2G og 4G-nettet Vår Energi skal installere på Goliet-feltet hjertelig velkommen.

– Det vil bety en stor sikkerhetsforbedring på yttersida av Sørøya – både for fiskerne og turfolk, fastslår ordfører Eva D. Husby.

– Upolert, vakker og rå

– Knapt noe sted i verden har bedre forhold for havfiske enn Sørøya, skryter Mona Jacobsen Saab, som driver Bigfish-satsinga i Hasvik sammen med ektemannen Ahmad Saab.

Hun beskriver Sørøya og naturen her som upolert, vakker og rå – og svært rike fiskeforekomster. Nylig åpnet ekteparet et helt nytt anlegg som ligger rett i innseilinga til Hasvik.

Ekteparet Mona, Ahmad og sønnen Bilal Saab driver fisketurisme i stor stil på Sørøya. Foto: Privat