Entreprenøren Viggo Eriksen

Onkel hjalp meg i gang

– Det var onkel Sigurd Olsen som fikk meg i gang. Med veldig god støtte og hjelp fra han kunne jeg stå på egne bein og satse frem mot det bedriften er i dag, forteller Viggo Eriksen.
Han jobbet hos Sigurd i 3,5 år før han startet for seg selv. De første årene var det mange småjobber, og i 2000 bestemte Viggo seg for å danne et aksjeselskap.
– Dette for å sikre oss privat mot eventuelle større nedturer, fortsetter Viggo Eriksen.

– Onkel hadde erfaring fra 1955 da han selv startet med anleggsmaskiner. I flere år samarbeidet vi sammen om mange prosjekter, samtidig som vi begge jobbet for oss selv. Det var med veldig lite erfaring jeg tok steget, men han hjalp meg masse i startfasen, sier han.

Mange prosjekter

Dagens ansatte hos Viggo Eriksen AS er fordelt på flere prosjekter i Hammerfest. Entreprenøren har til enhver tid mange oppdrag på gang.

Av større prosjekter firmaet har vært med på å sluttføre det siste året kan vi nevne Rådhusplassen, rulleskiløypen på Prærien, utbygging av ny hovedvannledning fra Vestfjelldammen til tunnelbakken, samt grunnarbeidet på Baksalen Skole som sto ferdig i fjor høst. I tillegg til stor utfylling av masse på Polarbase.

– Prosjektet på Rådhusplassen og promenaden er nå nylig blitt sluttført.

Her har vi vært hovedentreprenør og vi er stolte av å ha vært med på en slik oppgradering av sentrum. Området har nå blitt kjempefint, sier en stolt Viggo Eriksen.

Viggo Eriksen AS har i alle år kun hatt oppdrag i Hammerfest og omegn. Noe som gleder entreprenøren, og han håper det vil fortsette slik i fremtiden.

– Vi jobber kun i hammerfestområdet. Foreløpig har vi ikke trengt å reise ut av byen, siden det har vært god tilgang på oppdrag i Hammerfest. Dette gjør at vi slipper pendling for våre ansatte.

Gode samarbeidspartnere

– Vi har gode samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Her ønsker jeg å nevne Hammerfest kommune, Polarbase, AF Gruppen og Hammerfest Entreprenør, som våre største samarbeidspartnere. I tillegg til flere andre firmaer og private aktører.

– Vedlikeholdskontrakten på Melkøya er et av oppdragene som gjør at vi er godt og jevnt sysselsatt på vinteren. Denne kontrakten har vi hatt siden 2007, og er den som har gjort at vi har ekspandert det siste tiåret, forklarer han.

På Melkøya er Viggo Eriksen AS underleverandør for AF-Gruppen, og har 10-15 mann på døgnkontinuerlig skift fra oktober til mai.
– Oppdragene der er brøyting, strøing og tilfeldig gravearbeid, forteller han.

VIGGO ERIKSEN AS TILBYR FØLGENDE TJENESTER

•Graving
•Sprenging
•Drenering
•Brøytetjenester
•Planering
•Grunnarbeid
•Vann og avløp
•Levering av pukk grus etc og matjord

Flere pågående oppdrag

Et av de mange oppdragene bedriften nå holder på med er oppgraderingen av vei, vann og kloakknettet i Idrettsveien for Hammerfest kommune.

Samtidig gjøres det klart for nytt kabelanlegg for Hammerfest Energi. Dette er et omfattende prosjekt som startet før jul og som vil ta over ett år før det er ferdigstilt. Som enkeltoppdrag er dette det største Viggo Eriksen AS har per dags dato, med en verdi på drøye 30 millioner kroner.

Et annet prosjekt entreprenøren har holdt på med, og som vil bidra til å øke trivselsfaktoren til byens befolkning er nye Hammerfest Arena på Prærien. Her gjøres det plass til en fotballhall, samt en stor generell forskjønnelse av området.

Viggo Eriksen AS har gjort grunnarbeidet til hallen.
Her planlegges det også blant annet en tursti ved drikkevannet og en sandvolleyballbane. Dette var en jobb for cirka 10-12 millioner.

– Vi tar også på oss mange små oppdrag hele tiden. Både for private og bedrifter. Det kan være alt fra drenering til levering av matjord. Vi har også brøyting i Rypefjord på kommunale veier og bygg, samt for private firma.

Pukkverket på Grøtnes

En viktig del av virksomheten til maskinentreprenøren er pukkverket på Grøtnes.
– Her blir det sprengt ut fjell, som blir knust til pukk og grus i forskjellige størrelser, forklarer Viggo Eriksen.

Mesteparten av dette bruker entreprenøren i egne prosjekter, men noe selges også til andre entreprenører og private. De tre-fire medarbeiderne som jobber her sørger for masse som brukes rundt omkring i hele Hammerfest.

I 2017 kjørte bedriften over 100.000 tonn masse fra Grøtnes. Noe som tilsvarer 6.500 lastebillass. Mye av denne massen har for eksempel gått med til utbyggingen på Polarbase der Viggo Eriksen AS har fylt opp med 500.000 tonn masse de siste to-tre årene.

På Grøtnes har entreprenøren maskiner i arbeid for godt over ti millioner kroner.

Nå nylig investerte han i en ny sorteringsverk til nesten fire millioner kroner.

En så stor og dyr maskinpark gjør at verkstedet i Akkarfjord er særdeles viktig. Her har bedriften tre ansatte som sørger for at maskinene fungerer som de skal, og gjør de nødvendige reparasjonene.

– Vi har en stor maskinpark, med mye nytt og moderne utstyr. Dette er noe vi er beviste på. Det er viktig å fornye maskinparken jevnlig før ting blir gammelt. Verkstedet er en svært viktig del av vår virksomhet, slik at vi får reparert utstyret vårt raskest mulig, sier Eriksen.

Dyktige ansatte

– Vi har dyktige ledere og ansatte i alle ledd i vår bedrift. Vi er en godkjent lærebedrift, og prøver til enhver tid å ha lærlinger hos oss, forklarer Viggo Eriksen.

Han påpeker at rekruttering er svært viktig for selskapet.
– Det er ikke tvil hos meg, våre medarbeidere er den absolutte viktigste ressursen vi har. Vi har lite gjennomtrekk i bedriften, og de ansatte er svært stabile og dyktige som vi kan stole på, sier sjefen.

Dette gjør at han uten å tenke seg om kan gi stort ansvar til de rundt seg.
– Alle prosjektene har egne anleggsledere og formenn som styrer oppdragene godt i havn, og jeg har bare godord å si om deres kunnskaper og prestasjoner.

Administrasjonen til Viggo Eriksen AS har flyttet inn i nye lokaler på Rørvikvannet.
– Vi flyttet inn i januar. Her har vi en regnskapsfører, og to glade og flinke damer på kontoret, som styrer med fakturering, HMS, personal og annet kontorarbeid. Her har vi også kontorer for våre formenn, forteller han.

Gir tilbake til byen

Som en av Hammerfests største entreprenørselskap føler Viggo Eriksen at det er viktig å gi noe tilbake til samfunnet. Hvert år er bedriften med på å støtte forskjellige arrangementer og idrettsklubber i Hammerfest.
De siste årene har entreprenøren vært hovedsponsor for Indrefjord IL sine seniorer i fjerdedivisjon.

Hammerfest Sykkelklubb har også fått bidrag til blant annet Skaidi Extreme og andre arrangementer. I tillegg har Viggo Eriksen AS bidratt til dagsturhytta som skal opp på Tyven og den som nå står på Storfjellet, samt mange andre lag og foreninger med stort og smått.
Viggo Eriksen AS bidro blant annet også med maskiner og personell da det ble gjort klart for nytt heisanlegg i alpinbakken.

– Så lenge vi har grei økonomi til det synes vi det er viktig å støtte opp i det lokale miljøet, og gi noe tilbake. Idrettslag og foreninger gleder så mange, både store og små, og det er bare artig å være med på å bidra til slikt, forteller Viggo Eriksen.

Denne innholdmarkedsføringen er levert av Hammerfestingen Marked på vegne av Viggo Eriksen AS