Her produserer de fagarbeidere til lokalt næringsliv

Hvert år fylles plastrøret med bordtennisballer. En for hvert fag- eller svennebrev som Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor har skrevet ut.


BJØRN EGIL JAKOBSEN og LINN MARIT HERMANNSEN
[email protected] / [email protected]


– 2015 var et rekordår. Da skrev vi ut 55 fagbrev, og hadde så mange kuler at vi måtte klistre noen fast på utsiden, forteller daglig leder Kjell Kristoffersen hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.

De er en av flere godkjente lærebedrifter i Hammerfest, som leverer fagarbeidere til både privat næringsliv og det offentlige.

Både Equinor og Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor bruker begge kraftsstasjonen i Tunnelbakken som prøverom når en lærling skal ta fagprøven. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Fagene i Hammerfest som de har flest beståtte i er elektrikerfaget, industrimekanikerfaget, tømrerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, energimontørfaget, og kontor- og administrasjonsfaget.
– Vi er ikke de eneste. Vi har også OK Barents påpeker Kristoffersen, og trekker også fram Finnmarkssykehuset og Equinor (tidligere Statoil), som er egne «leverandører» av fagarbeidere til ulike yrkesgrupper i Finnmark.

For selv om det kommer til «konkurrenter», så er det viktig for Kjell å trekke fram de ulike opplæringstilbudene som finnes for fag- og svennebrev her i byen.

Trekker fram konkurrentene
– Vi er det eldste opplæringskontoret i Hammerfest, forteller daglig leder Tor Johansen hos OK Barents (opplæringskontoret for Barentsregionen) til lokalavisa Hammerfestingen.

– Vi har ikke de samme fagene. OK Barents er rettet mot fiskeri og havbruk, mens vi hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor har elektro, helsefag, kontor, IKT-service, industrimekanikere, sveisefag, industrimontører, automatiker og en lang rekke andre fag, forklarer daglig leder Kjell Kristoffersen.

 

I tillegg til Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor har Hammerfest også OK Barents (tidligere Opplæringskontoret for Vest-Finnmark). Her er Tor Johansen daglig leder og Eva Karlsen konsulent. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– På 1990-tallet var fiskerinæringen størst, forklarer Tor Johansen hos OK Barents, men så kom oppdrett-, marine- og maritimefag for fullt.

– Vi har nå sånn ca. 80 lærlinger som holder å med fagbrev, men i dag er det fagarbeidere til oppdrettsnæringen som er den desidert størte yrkesgruppen, fortsetter han, og legger til at OK Barents i løpet av våren har 35 personer som er meldt opp i aquakulturfaget.

I Hammerfest har Tor Johansen selskap av Eva Karlsen som er konsulent, og OK Barents har et kontor og en ansatt i Alta.

– Vi har også lærlinger over hele Finnmark, påpeker han.

Også Finnmarkssykehuset er godkjent opplæringskontor for sine lærlinger, forteller HR-rådgiver Linda Isaksen.

I tillegg til Kristoffersens Flerfaglige Opplæringskontor og Tor Johansens OK Barents, er også Finnmarkssykehuset og Equinor egne opplæringskontorer for sine lærlinger.

– Hos Finnmarkssykehuset er Grethe Ernø Johansen ansvarlig for lærlingene de har der, forklarer Kristoffersen.

På ei utdanningsmesse i Hammerfest tidlig i 2019 kunne HR-rådgiver Linda Isaksen opplyse om stor respons fra ungdommer som ville vite mer om jobbmulighetene i helsevesenet.

– Vi har hatt veldig mange som har spurt om helsefag og ambulansefag, men vi har jo en lang rekke med ulike yrker, forteller HR-rådgiver Linda Isaksen.

– Vi tar inn ca. 20 lærlinger hvert år på Melkøya, forteller Karen Lene Tjoland (t.h.) hos personalavdelingen til Euquinor. Her sammen med HR Advisor Magnhild Eliassen hos Vår Energi. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Vi tar inn ca. 20 lærlinger hvert år på Melkøya, forteller Karen Lene Tjoland hos personalavdelingen til Euquinor (tidligere Statoil).

Ifølge Tjoland har Statoil over 40 års erfaring med å ta inn lærlinger til en rekke ulike fag.

Equinor og Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor bruker begge kraftsstasjonen i Tunnelbakken, som prøverom når en lærling skal ta fagprøven.

– Her på prøvestasjonen har både vi og Equinor utstyr, forklarer Kristoffersen, og peker på en innretning med ulike instrumenter og flere uisolerte «rom» som er bygget for å simulere ulike rom som man finner i vanlige hus og som lærlingene må bryne seg på.

– Lærlingene til oljeselskapet bruker denne innretningen, og elektrikerlærlingene våre må vise prøvenemnda hva de duger til i disse rommene, forklarer daglig leder Kjell Kristoffersen hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.

Daglig leder hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor Kjell Kristoffersen (f.v.) sammen med opplæringskonsulentene Kjersti Storvik, Nicolai Ringlund, Monika Østerås Pedersen (f.v.) og Runar Enoksen. Foto: Linn Marit Hermannsen